Babyfoonplaza.nl Blog Bso Den Haag waar je kind kan ontspannen

Bso Den Haag waar je kind kan ontspannenEen goede bso (buitenschoolse opvang) uitkiezen voor je kind is belangrijk. Je wil immers dat je zoon of dochter zich thuis voelt op de plek waar hij of zij buiten de schooltijden om verblijft. Je thuis voelen heeft te maken met je ontspannen voelen en voldoende aandacht krijgen, maar ook met de activiteiten die de bso-medewerkers bieden. We bespreken hier de punten waar je op kan letten als je een betrouwbare bso in Den Haag zoekt.

Inhoudsopgave

Welke activiteiten biedt de buitenschoolse opvang in Den Haag?

Als je een bso Den Haag nodig hebt, dan gaat het om de opvang waar je kind voor school, na school en op dagen dat de school gesloten is een professionele wijze opvang krijgt. Deze vorm van opvang is er voor kinderen van 5 tot 13 jaar. Er zijn bso’s die de focus leggen op een bepaald type activiteit, zoals sport en bewegen of cultuur. Soms is het ook mogelijk dat kinderen meebeslissen over activiteiten of uitstapjes. Het is natuurlijk voor alle kinderen belangrijk om regelmatig buiten te kunnen spelen, activiteiten in de natuur te doen en te sporten. Kijk goed wat de mogelijkheden hiervoor zijn en vraag of je kind ook de gelegenheid krijgt om iets zelfstandig te doen als het juist even rust wil.

Pedagogische ondersteuning die past bij de leeftijd

Je kind gaat misschien wel jarenlang gebruik maken van de bso, dus het is goed om te vragen naar de leeftijdsopbouw van de groepen. Ook is het belangrijk dat je kind activiteiten kan doen die passen bij zijn of haar leeftijd. Is er bijvoorbeeld aandacht voor bewegingsspelletjes of voor dans en toneel? Wat oudere kinderen hebben vaak huiswerk dat af moet en gelukkig bieden veel bso’s de mogelijkheid om ondersteuning te geven bij het maken of leren van huiswerk. De pedagogisch medewerker helpt dan bij het uitrekenen van een som of overhoort lesstof voor een proefwerk. Je kan ten slotte informeren naar de wijze waarop de begeleiders de kinderen leren om netjes met elkaar om te gaan en samen te spelen.

Aandacht voor je kind bij Road2School

Bij je zoektocht naar een bso in Den Haag kom je veel opvangmogelijkheden tegen. Een van de plaatsen waar je kind op een prettige locatie voor opvang voor en na school terecht kan, is Road2School. De groepen van deze opvang worden bewust klein gehouden, zodat elk kind zich gezien voelt. Er is veel aandacht voor emoties en hoe hiermee om te gaan. De kinderen leren via een beloningssysteem positief gedrag aan. Road2School vindt bewegen belangrijk en maakt gebruik van sportplek De Verademing.